En busca de l’harmonia!

Com cada any, a finals de febrer i principis de març, hem realitzat la poda progressiva de les nostres oliveres centenàries, aprofitant que s’acosta la fi de l’hivern i per tant el risc de gelades és mínima.

L’objectiu és buscar l’harmonia de les oliveres, de manera que tinguin una copa ampla i proporcionada. Això permet mantenir l’equilibri entre les funcions vegetatives i reproductives dels arbres per arribar a desenvolupar el seu màxim potencial i productivitat. És essencial crear espais que permetin l’entrada de la llum i la ventilació de totes les branques per a un adequat creixement de l’olivera.

A més, aprofitem les restes de la poda per a triturar-les a la mateixa finca i escampar els encenalls com adob natural.

Per tot això, la poda és una tasca que requereix de força mà d’obra especialitzada, de manera que comptem amb l’assessorament i la supervisió d’Agroassessor Consultors i l’expertesa de Jardineria Garrotxa, en tot moment. De mitjana, dediquem 25 hores anuals de poda per hectàrea.