LA FINCA ES SITUA A LA POBLACIÓ DE PALAU-SAVERDERA, A LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Per això, un tret determinant és el clima mediterrani que dona caràcter i personalitat a les oliveres.

A més, per la ubicació de la finca, l’efecte del vent de tramuntana i el clima càlid, tan característics d’aquesta zona, fan que les oliveres estiguin exposades a un grau de sequera considerable. Aquest fet, implica que els arbres pateixen estrès tèrmic que li confereixen al fruit unes majors propietats (fenols) per la poca presència d’aigua.

En aquest sentit, destacar la importància de la campanya de poda progressiva que es realitzen cada any per a garantir l’harmonia i l’equilibri de les oliveres, per tal de que aquestes creixin més saludables i siguin més productives. Tot el procés de poda, així com a resta de tractaments ecològics que es realitzen són supervisats per col·laboradors experts i el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

Un altre tret propi de la nostra finca és la coberta vegetal que mantenint tot l’any per a garantir un major equilibri del sistema de fauna i flora, molt beneficiós per a les nostres oliveres centenàries

Aquesta pràctica tan vital per a nosaltres trenca amb alguns costums tradicionals que han anat històricament en una altra línia, de manera que esdevé una altra senyal d’identitat. El nivell de cura i manteniment de coberta vegetal permeten que es pugui anar descalç per la finca tot l’any.