Avís legal i Política de Privacitat

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS

La utilització del lloc web www.100i98.cat, propietat de CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL, així com tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa i els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a la mateixa, d’ara endavant l’usuari, de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça, per la qual cosa l’usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present avís legal abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquests llocs web.

L’usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent. CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes Condicions Generals d’Ús.

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualsevol altra de les condicions generals o particulars, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

2. OBJECTE

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i els serveis que proporciona als seus clients i les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.

A www.100i98.cat podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL. Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seva inclusió, recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL declina tota responsabilitat que pugui sorgir a l’accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el Lloc Web pertanyen a CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL o els seus llicenciants, excepte en l’esmentat en l’apartat anterior referent a hipervincles.

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Per tant, l’usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal i com es presenta i a descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de www.100i98.cat, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

– Que l’enllaç no s’estableixi des d’una web els continguts resultin contraris a la llei, a la moral i als l’ordre públic;

– Que no s’ofereixi una imatge de CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada;

– Que no es creï la impressió que hi ha una inexistent relació o vinculació comercial entre CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l’enllaç, quan aquest no sigui el cas;

– Que no es creï la impressió que els continguts o web de CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s’estableix l’enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

– Realitzar actuacions que puguin produir al web o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL o de tercers.

– Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa.

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL.

5.  CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL en compliment amb el que disposa l’art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la direcció de comunicacions.

Correu electrònic de contacte: hola@100i98.cat

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa.

Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l’accés a determinada informació i contingut, l’usuari haurà prèviament donar-se d’alta com a tal, havent d’acceptar en la forma establerta en el mateix, d’acord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals , per poder ser incorporat al nostre fitxer.

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte i a atendre les peticions d’informació sol·licitades per l’usuari, sent el responsable del tractament CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL.

D’altra banda, s’informa als usuaris de l’ús de cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l’usuari. La identitat de l’usuari mai és inserida directament a la cookie i per tant no se li pot identificar.

El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, el que significa que es manca de mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li hagi pogut enviar, fins i tot encara que ens haguem connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el Web www.100i98.cat.

Amb els límits establerts a la llei, CENT-i-98, PREMIUM OLIVE OIL, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.